ANMÄLNINGSVILKOR TILL HEMSIDAN

 

 PROVA PÅ

Anmäl dig till den kurs du vill prova. Ingen kostnad om du inte vill fortsätta efter första tillfället.

ANMÄLAN

Du anmäler dig till ledaren som håller i kursen. Anmälan kan göras via vår hemsida, där du också hittar kontaktuppgifter till alla ledare.

AVANMÄLAN

Om du inte vill fortsätta efter provgången meddelar du ledaren före andra kurstillfället. Därefter har du förbundit dig att betala hela avgiften.

BETALNING               

Vi skickar en faktura till den mejl du angivit i anmälan. Betalningsvillkor 10 dagar. Betalas inte fakturan i tid debiteras en påminnelseavgift om 60 :- Vid önskemål om delbetalning, kontakta oss.

UPPEHÅLL

Din ledare informerar dig om vad som gäller ang. lovdagar och ev. inställda kurstillfällen under terminen.

DANSUPPVISNING

Danskompaniet anordnar dansuppvisningar och andra arrangemang. Ledaren informerar om detaljer när det blir aktuellt.

MEDLEMSKAP

När du deltar i en kurs blir du medlem i den ideella föreningen Danskompaniet Östergötland. Du deltar också i en studiecirkel hos Studiefrämjandet.

 PUL

De personuppgifter du lämnar till oss vid anmälan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. För att underlätta administrationen lagrar vi uppgifter om namn, mejladress, personnummer samt vilken danskurs du deltar i. Uppgifterna använder vi även i vårt medlemsregister för att mejla dig väsentlig information om kurser och föreningen. Om du inte vill ha fortsatt information så ber vi dig ta kontakt med oss.

 

Vi jobbar enligt folkbildningens grundläggande värderingar och bedriver vår verksamhet i studiecirkelform, därför förmedlar vi dina kontaktuppgifter vidare till det studieförbund vi samarbetar med. De flesta studiecirklar finansieras med statsbidrag. Statistiska Centralbyrån och folkbildningsrådet får också ta del av dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen, som underlag för uppföljning, statsbidragsfördelning och forskning. Om du av någon anledning inte kan eller vill uppge ditt personnummer så ber vi dig ta kontakt med oss.

FOTON

Det kan förekomma att bilder tas under kursen. Bilderna kan komma att användas i sociala medier och till marknadsföring. Kontakta ledaren om du inte vill synas på bild.